Terapi nedir?

Bireyin kendi iç dünyasına yaptığı uzun,sabır isteyen bazen zorlu ama genel olarak zevkli bir yolculuktur. Her yolculuğun bir başlangıcı gelişim süreci ve bir sonu vardır.Terapi sürecinin de başlangıcı gelişim süreci ve elbette sonu vardır. Terapilerin başında birey varmak istediği yolu belirler.Kılavuzu yardımıyla ve desteğiyle o yola ulaşmak için çaba sarfederler. Yolculuk iki kişiyi gerektirir.Taşın altına hem terapist hem de danışan elini sokarsa ancak yolun sonuna öyle varılır.Terapist tek başına hiçbir şey yapamaz. Hiçbirimizin elinde sihirli değnek yok.Terapi, zihinsel ve duygusal bozukluk gösteren bireylerde daha sağlıklı bir ruhsal denge sağlamak amacı güder. Ve bu süreçte danışan ve terapist arasında düşünce ve duygu alışverişi kurulur. Bu alışverişin kurulduğu süreç hem bir bilimsel süreçtir çünkü kendi içinde sistemi vardır hem de sanattır çünkü yaratıcılık ve zeka gerektirir.

Kimlerin psikoterapiye ihtiyacı vardır?
Acaba benim terapiye ihtiyacım var mı sorusunu sorabilen insanların çok açık bir şekilde terapiye ihtiyaçları vardır. Günlük yaşam sorunlarıyla başaçıkmada güçlük yaşıyorsa kişi ve daha önce çok rahat yapabildiği sıradan şeyleri bile artık yaparken daha fazla güç harcıyorsa, kendisine karşı ve diğerlerine karşı tolere gücü düşmeye başlamışsa, kendine ve diğerlerine bakarken taktığı gözlük flulaşmışssa ve daha karamsar bakıyorsa kendine ve diğerlerine ve dünyaya, kendini değersiz ve anlamsız buluyorsa ve içsel sorgulamaları ve çatışmaları;yaşama dair korkuları artmışsa ve mutsuzsa işte o zaman kendisine kılavuzluk edene ihtiyacı var demektir.

Bazı insanlar terapileri sohbet ortamı gibi algılıyorlar. Bu doğru değil o zaman yani sizin anlatımınıza göre terapi hem bilişsel bir süreç hem de yaratıcılık ve zeka gerektiren bir süreç..

Evet sanıyorum bazıları şöyle düşünüyorlar. İki kişi konuşuyor,sohbet ediyor. Biri diğerine akıl veriyor, şunu yap bunu yap diyor. Ama bu kesinlikle böyle değil.Herşeyden öte terapistin akıl verme gibi bir lüksü yok. Bir terapist yol gösterici değildir. Sadece bireyin gitmek istediği yolda ona destek olan ve o yolda sağlıklı adımlar atmasına yardımcı olandır.Yol engebeliyse işte bu nokta da terapistin yaratıcılığı öne çıkar.o yolu engebeli ve bozuk olduğunu fark etmesi için bireye yardımcı olmaya çalışır. Ama bunu direk söylemez.Çünkü birey kendi farkına vardıkları üzerinden değişimi gerçekleştirir. Terapi bilimsel bir süreçtir çünkü yol bozuksa ve engebeliyse bilimsel teknikler kullanarak terapist bireye zarar vermeden o yolda ilerlemesi için ona destek olur. Terapinin ilk şartı yardım almaya gelene zarar vermemektir.Kişiye zarar vermemek için de siz bu işin eğitimini almış olmalısınız.

Böyle bir süreçte sınırları korumak zor olmuyor mu?
Hayır. Terapinin kendi içinde kuralları ve koşulları vardır. Bu koşullar ve kurallar terapist tarafından danışana anlatılır.Yani bir nevi sözlü anlaşma yapılır. Ve danışandan buna uyması beklenir.

Nasıl kurallar bunlar?
Terapinin zamanı, ne kadar süreceği,danışanın görüşmelere ne kadar zamanda bir geleceği, ücreti, uygulanacak terapinin şekli ve süreçle ilgili kurallar. Bu anlaşma yapılırken terapistin kullandığı dil açık olmalı ve danışan tarafından anlaşılır olmalı.

Herkese aynı terapi şekli mi uygulanır?
Değil elbette. Destekleyici terapiler, eğitici terapiler, yapılandırıcı terapiler gibi terapinin de farklı tedavi şekilleri var. Bu yöntemleri kişinin gittiği psikoterapist kişinin içinde bulunduğu duruma ve kişilik yapısına göre belirler.

Örneğin; destekleyici terapilerde amaç; sağlıklı savunma mekanizmalarını güçlendirmek ve kişinin kontolünü sağlayabilmesi için daha sağlıklı ve alternatif yollar oluşturmasını sağlamak. Eğitici terapiler de ise yeni bir model oluşturuyoruz.Kişinin kendisi ve çevresiyle arasındaki uyumu sağlamaya yöneliyoruz. İçindeki yaratıcılığı öne çıkarması için oluşturulan bir terapi şekli. Danışanı merkez alan bir terapi şeklidir. Bilişsel terapiler,aile terapileri,eş terapileri gibi. Yapılandırıcı terapiler ise bilinçdışı çatışmalara yönelik içgörü kazandırma, kişilik değişimine yönelik değişim ve olgunluk kazandırma amaçlıdır.

terapi1
terapi2
terapi3