Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları Ne Demektir?
Kişilik denildiğinde bir insanı diğer insanlardan ayıran davranış ve tutumları akla gelmektedir. İnsanlar birbirlerinden farklılıklar gösterirler. Kimisi içe dönüktür, kimisi dışa dönüktür.  Bazen bu farklılıklar kişinin diğer çevreyle olan ilişkilerini bozar kendisine ve çevresine zarar vermeye başlar ve bu durum Kişilik Bozukluklukları nı oluşturur. Daha fazlasını oku