Psikolog Kimdir?

Türkiye’de psikolog olmak için üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık psikoloji bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.Psikologlar 4 yıllık psikoloji eğitimleri süresince insanın bütün zihinsel süreçlerini (düşünce ve duygu süreçlerini) ve davranışlarını gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceler, bu süreçlerin nasıl gerçekleştiğine dair bilimsel araştırmalar yapar ve uzman olduğu alandaki bilgilerin uygulamasını yapar (örneğin zihinsel süreçler konusunda elde edilen bilgilere dayanarak terapi yapan).

Uzman Psikolog Kimdir?

Uzman psikolog, psikologların 4 yıllık lisans eğitimlerinden sonra ilgi duydukları ve çalışmak istedikleri alanda 2 yıllık yüksek lisans eğitimleri sonucu elde ettiği ünvandır.

Psikologlar Başka Eğitim Alırlar mı?

Evet, psikologlar lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin haricinde, çeşitli terapi yaklaşımlarında yetkin kişilerden psikoterapi eğitimi ve süpervizyon desteği alırlar.

Psikoloji Bilimi Nedir, Neler Yapar ve Ne İşe Yarar?

Psikoloji bilimi, davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Ayrıca hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki çalışmaları kapsamaktadır. Psikoloji bilimi diğer bilimlere oranla daha kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım insan zihninin yapısının incelenmesi biçimindeydi. İnsan zihnini gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında psikologlar, psikolojiyi “gözlenebilen davranışların bilimsel incelemesi” biçiminde tanımlamışlardır. İnsan zihninin davranış üzerindeki etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psikoloji içinde tepki oluşmaya başlamış, bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikoloji ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmeler günümüz psikolojisinin tanımını etkilemiştir. Modern psikoloji günümüzde, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur; organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır.

Psikiyatrist Kimdir?

Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra 4-5 yıl süre ile psikiyatri ihtisası yapar ve uzman doktor olur. Bir psikiyatrist eğer eğitim almış ise psikoterapi de yapabilir. Psikiyatrist aynı zamanda bir tıp doktoru olduğu için gerekli görürse psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ilaç tedavisini düzenleyebilir. Psikiyatrik hastalıklara neden olabilecek ya da ayırıcı tanı ve tedavide dikkate alınması gereken tıbbi hastalıklar konusunda da bilgi sahibidir. Bu nedenle psikiyatrist geniş bir alanda değerlendirme yapabilecek şekilde eğitim almıştır.

Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Fark Nedir?

Yukarıdaki tanımlardan anlaşılacağı üzere, psikolog eğitimini aldığı terapi yöntemini uygular, hastalara psikolojik yardım sunar, danışanın ruhsal durumunu değerlendirmek ve buna uygun müdahale geliştirmek için objektif ve subjektif psikolojik testler uygular. Psikolog ilaç tedavisi uygulamaz.
Psikiyatrist ise tıp eğitimi üzerine psikiyatri ihtisası yapmış doktordur. Psikiyatristler, ilaç tedavisi verebilir, ruhsal bozuklukları tıbbi açıdan değerlendirebilir ve eğer eğitimini almışsa psikoterapi yapabilirler.

Hangi Durumlarda ve Ne Zaman Psikologa Gidilmeli?

Eskiye nazaran daha az da olsa, hala toplumumuzda psikolojiye ve psikolojik tedaviye karşı olumsuz yaklaşımlar bulunmaktadır. Psikolojik tedavi almayı düşünen insanların bir kısmı, “İnsanlar benim hakkımda ne düşünür.”, “Benim deli olduğumu düşünecekler.”, “Psikologa sadece deliler gider.” gibi gerçekle hiçbir ilgisi olmayan düşünceler sebebiyle, psikolojik tedavi almaktan vazgeçmektedirler. Artık birçok insan, sadece problemleri olduğu zaman değil, problemler henüz ortaya çıkmadan önleyici olması açısından psikolojik yardım almaktadır. Bilinen ruh sağlığı bozukluklarının haricinde; günlük hayatta, iş ve eğitim hayatında olumsuz durumlar olduğunda, evlilik ve aile sorunlarında, özgüven problemlerinde, zor kararlar alma öncesinde, kayıp ve yas sonrasında da psikolojik yardım almak hayat kalitesini artırmaktadır.

Yukarıdaki durumların dışında, eğer uyku düzeninizde, beslenmenizde, iş ve okul hayatınızda, ailenizle ve diğer insanlarla olan ilişkilerinizde olumsuz ve hayatınızın normal akışını aksatan problemler mevcutsa acilen psikolojik destek almalısınız.

Psikologlar İnsanlara Nasıl Yardımcı Olur?

Psikologlar, eğitimini aldığı yaklaşımın ( Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Gestalt Terapi, vb gibi) terapi yöntemiyle, danışanlarına yardımcı olmaktadırlar. Bazı insanlar, psikoterapi sürecini sadece konuşma olarak tanımlamaktadırlar. Fakat psikoterapi , sohbet değildir, arkadaşınızla yaptığınız konuşma yahut dertleşme değildir.Psikoterapi çok uzun yıllar boyunca, neredeyse yüz yıllık bir tecrübenin birikimi ve sayısız bilimsel çalışmanın katkısıyla oluşturulmuş profosyonel bir tekniktir. Onbinlerce araştırmayla, psikoterapinin etkililiği kanıtlanmıştır.

Ayrıca psikologlar, ruh sağlığı bozuklarının tanı almasında yardımcı olması amacıyla çeşitli psikolojik testler uygularlar.


sorular