HİZMETLERİMİZ

Bireysel Terapi

Bireysel terapi, uzman bir terapist eşliğinde, danışanın duygu, inanç ve davranışlarını güvenilir, gizli ve bireye saygılı bir çerçevede ifade edebildiği bir süreçtir. Bireysel terapide, hedefler bireyin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bireyin problemlerine ve ihtiyaçlarına göre terapi sürecinin uzunluğu değişmektedir. Yaşanan problemlerin kaynaklarının keşfedilmesi ve bunların üstesinden nasıl gelinebileceği üzerinde çalışılır. Terapide hedef, terapi sürecinde bireyin sorunlarıyla baş edebilme becerilerinin geliştirilmesi ve kişinin kendi kendisinin terapisti olmasını sağlamaktır.

Bireysel terapide çalışma konularımız:

Öfke Kontrol Problemi
OKB (takıntılar)
Sosyal Fobi
Ölüm Korkusu
Performans Kaygısı

Depresyon

Panik Atak

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Özgüven Problemi
Uçak Fobisi
İletişim Problemleri

Yetişkin Terapisi

Yetişkin Terapi de amaç bedensel ve ruhsal açıdan kişinin kendinin ve sorunlarının farkında olmasını, yaşadığı problemleri çözme becerisi kazanmasını böylelikle kendisini ve yaşamını önemseyen, çevresiyle ve kendisiyle barışık yaşamak isteyen, problemlerinin farkında olan ya da yaşadığı problemleri fark etmek isteyen herkes yetişkin terapiden yararlanabilir.
Alfa Terapi’de yetişkinler için aşağıdaki hizmetler verilmektedir.
Kaygı problemleri (Anksiyete bozukluğu, Panik Atak)
Duygu Durum Bozukluğu (Depresif Belirtiler)
Sosyal ve Özgül Fobiler
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Kayıp & Yas süreci
Stres yönetimi/toleransı & gerilimlerle başa çıkmak
İletişim problemleri
Öfke kontrolü
Düşünce Gücüyle Kilo verme

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocukluk ve ergenlik, oluşabilecek duygusal ve davranışsal sorunların çözülmesi gerektiği kadar sağlıklı gelişimin de desteklenmesi gereken bir dönemdir. Büyüme sürecinde bir sorun olduğunda çocuk ve ergenin duygusal, zihinsel, aile ve/veya okul yaşantısında ciddi bozulmalar meydana gelir. Yaşının gerektirdiği davranışları ve özellikleri sergileyememeye başlar. Bunların altında depresyon, anksiyete(kaygı), gerçeklik algısının bozulması, davranış bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar yatıyor olabilir. Çocuk ve ergen terapisi duygusal ve davranışsal sorunlar veya güçlükler yaşayan çocuk ve ergenlerin duygu, düşünce ve davranışlarında değişim yaratmaya yönelik farklı teknikleri içerir.

Alfa Terapi’de aşağıdaki problem alanlarını içeren psikoterapi destek hizmeti sunulmaktadır.
• Zeka ve Gelişim Testleri
• Alt Islatma
• Çalma Problemi
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
• İnatçılık Problemi
• Kardeş Kıskançlığı
• Korkular
• Okul Fobisi
• Okul Başarısızlığı
• Öfke Nöbetleri
• Öğrenme Bozuklukları
• Özel Öğrenme Güçlüğü
• Otizm Bireysel Eğitim
• Parmak Emme
• Saldırganlık
• Tikler
• Uyum ve Davranış sorunları
• Yalan Söyleme

Ergenlik Psikolojisi ile ilgili aşağıdaki konular hakkında merkezimizdeki uzmanlardan destek alabilirsiniz…
• Ergen ve Bağımlılık
• Travma Matem Yas
• Ergenlik Depresyonları
• Ergenlik Döneminde Riskli Davranışlar
• Ergenlikte Gözlenen Sorunlar
• İnatçılık Problemi
• Korkular
• Okul Başarısızlığı
• Öfke Nöbetleri
• Saldırganlık
• Sınav Kaygısı
• Mesleki Danışmanlık

Grup Terapisi

Grup terapisi, bir veya daha fazla terapistin bir grup danışanla birlikte yürüttüğü psikoterapi sürecidir. Bu süreçte danışanların aktif katılımı, kendilerini ifade etmeleri desteklenirken, benzer sorunları yaşamış kişilerin deneyimlerinden faydalanmaları, insanlarla etkileşimlerini daha küçük bir grupta gözlemlemeleri hedeflenir.

Aile ve Çift Terapisi

Aile ve çift terapisinde amaç, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkileri düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Aile danışmanı veya aile terapisti bozuk aile içi ilişkileri ve iletişimi ortaya çıkarmaya ve bunu aile üyelerine göstermeye çalışır. Daha sonra ilişkiler arasında bir köprü kurar ve sağlıklı bir iletişimi sağlar.

Aile Danışmanlığı
Evlilik ve Evlilik Öncesi Danışmanlığı
Çift ve İlişki Danışmanlığı
Eş Problemleri
Aile İçi Çatışmalar
Boşanma
Aldatma/Sadakatsizlik
Evlilik İçi İletişim
Aile İçi Şiddet

Cinsel Terapi

Cinsel terapi, kadın ve erkeklerde ortaya çıkan çeşitli cinsel işlev bozukluklarının tedavi edilmesi için gerçekleştirilen
Psikoterapötik süreçtir.

Merkezimizde verilen cinsel terapi hizmetleri:
Vajinismus,
Erken Boşalma,
Cinsel İsteksizlik,
Ereksiyon Problemi,

Uluslararası Yaşam Koçluğu

Yaşam koçluğu, en basit anlatımla hayallerinizi planlara,
planlarınızı da gerçeğe dönüştürmektir. Hayallerinize, isteklerinize,
gerçekçi hedeflerinize ulaşmak için bir tür yolculuk yaparsınız. Yaşam
koçu bir rehberdir. Sizlere;

*Karar verme problemleri
*Ders, okul ve iş başarısızlığı
*Öfke kontrolü ve stres yönetimi
*Motivaston Eksikliği
*Bıkkınlık, bezginlik, isteksizlik
*Hayatında iyi olanları daha iyi hale getirmek
*Kariyer yönetimi
*Beden dili, iletişim ve mülakat beceleri gibi konularda yardımcı olur.


psikolog_alfaterapi