Işıl Ece Onar

Uzm. Psikolog

Eğitim Bilgileri
• Ankara Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Lisans)
• Groningen Üniversitsi (Erasmus)
• Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji ( Yüksek Lisans)

Sertifikalar
• Aile Danışmnlığı Eğitimi
• Ben Ötesi Psikoloji
• Rick Myer Kriz ve Mücadele Eğitimi
• Cinsellik Terapisi
• Narsisizim Workshop
• MMPI eğitimi

ece onar


İpek Sayın

Uzm. Psikolog

Eğitim Bilgileri
• Ufuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü

Sertifikalar
• 14.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Katılım Belgesi
• Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programı MMPI Uygulama Sertifikası
• Türk Psikologlar Derneği Özel Eğitim Seminerleri

ipek sayın


Betül Sangu

Uzm. Psikolog

Eğitim Bilgileri
• Haliç Üniversitesi-Uygulamalı(Klinik) Psikoloji (2012-2014)
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Psikoloji ( 2007-2012)

Sertifikalar
• Beden Dili,Diksiyon ve Hitabet Sanatı Nisan 2012 (Kariyerim Akademi)
• Çocuk Değerlendirme Testleri
• Cinsel Terapi Eğitimi
• Bilişsel Davranışçı Terapi
• Play Attention ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive Bozukluğu Çözümü

betül sengu

]